W celu złożenia zamówienia prosimy wypełnić poniższy formularz.


PAKIET BLACK

abonament roczny 780 zł netto (959,40 zł brutto) / rok

1. Usługodawca udziela Klientowi rabatu w postaci zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej przez okres 36 miesięcy.

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony 36 miesięcy, po okresie 36 miesięcy umowa automatycznie przechodzi na czas niekreślony, z możliwością jej rozwiązania na zasadach opisanych w Regulaminie korzystania z usługi envora (jednomiesięczny okres wypowiedzenia)

3. W przypadku rozwiązania umowy przed końcem okresu jej obowiązywania Klient zapłaci usługodawcy karę umowną w wysokości wartości opłaty abonamentowej, za każdy rozpoczęty rok świadczenia usługi envora
 
 
Zapoznałem się i akceptuję regulamin.