W celu złożenia zamówienia prosimy wypełnić poniższy formularz.


PAKIET FUNERAL

abonament roczny 250 zł netto (307,50 zł brutto) / rok

1. Usługodawca udziela Klientowi rabatu w postaci zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej przez okres 36 miesięcy.

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony 36 miesięcy, po okresie 36 miesięcy umowa automatycznie przechodzi na czas niekreślony, z możliwością jej rozwiązania na zasadach opisanych w Regulaminie korzystania z usługi envora (jednomiesięczny okres wypowiedzenia)

3. W przypadku rozwiązania umowy przed końcem okresu jej obowiązywania Klient zapłaci usługodawcy karę umowną w wysokości wartości opłaty abonamentowej, za każdy rozpoczęty rok świadczenia usługi envora.
 
 
Zapoznałem się i akceptuję regulamin.